Wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką pomocą w długach

postępowanie upadłościowe

Wniosek o upadłość konsumencką to szansa na wyjście z długów

Upadłość to procedura prawna wprowadzana w życie w razie niewypłacalności dłużnika. Często jest postrzegana negatywnie, kojarzona z firmami i ich celowym zadłużaniem. Tymczasem postępowanie upadłościowe jest skutecznym narzędziem wykorzystywanym do wyjścia z tarapatów finansowych i uniknięcie czegoś takiego jak windykacja należności. Co ważne i zarazem ciekawe, występuje w trzech wersjach. Dla dłużników nieprowadzących działalności gospodarczej najlepszym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oceniamy sytuację naszych klientów, sprawdzamy czy spełniają warunki ogłoszenia upadłości. Gdy jest to możliwe przygotowujemy wniosek o upadłość konsumencką. Przeprowadzamy klientów przez całe postępowanie upadłościowe.

Pomoc w oddłużaniu

Druga wersja opisywanej procedury to pomoc w oddłużaniu skierowana do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nieco się różni od sytuacji opisywanej powyżej. Dlatego, że w momencie, gdy właściciel przedsiębiorstwa staje się niewypłacalnym dłużnikiem spada na niego pewien obowiązek. Musi złożyć wniosek o upadłość swej firmy. Jednakże powodzenie tego typu działań zależy od wielu czynników. W związku z tym, dla każdego klienta przeprowadzamy szczegółową analizę. Sprawdzamy czy status prawny pozwala na wdrożenie postępowania upadłościowego. Jeśli tak, roztaczamy nad dłużnikiem pomoc prawną. Dotyczącą każdego etapu postępowania upadłościowego.

Jak ogłosić upadłość przedsiębiorstwa?

Przepisy prawa upadłościowego jasno regulują pewną kwestię. Dotyczącą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Otóż każda niewypłacalna firma ma obowiązek ogłosić upadłość. Nie ma tu znaczenia na podstawie, jakiej formy prawnej działa. W praktyce nie każdy właściciel wie jak zakończyć nieudane przedsięwzięcie biznesowe. Dlatego też przygotowaliśmy szereg usług wspomagających oddłużanie spółki. Nie jest to tylko pomoc w kompletowaniu dokumentów. Nasi klienci mają dostęp do wielu innych form wsparcia. Sporządzamy między innymi szczegółowe analizy kondycji firmy, monitorujemy działania syndyka itp. Świadczymy kompleksowe usługi związane z postępowaniem upadłościowym.